Usuwanie wgnieceń

usuwanie wgnieceniaZajmujemy się profesjonalnym usuwaniem wgnieceń w samochodach. W naszym warsztacie usługę tę wykonują technicy PDR (Paintless Dent Repair), którzy niwelują wgniecenia w karoserii bez konieczności lakierowania elementów. Najczęściej w ten sposób pozbywamy się odkształceń, które powstały na wskutek wandalizmu, stłuczki czy też gradobicia. Korzystamy przy tym z dwóch metod – wypychania oraz wyciągania. Biorąc pod uwagę stopień zniszczenia i głębokość wgnieceń, dobieramy metodę umożliwiającą najskuteczniejsze usunięcie problemu.

Wypychanie i wyciąganie wgnieceń

Technika wypychania wgnieceń jest stosowana w sytuacji, gdy można dotrzeć do uszkodzonych elementów nadwozia od strony wewnętrznej. Mowa zatem o wgnieceniach w obrębie błotników, klapy bagażnika, maski lub drzwi. Korzystając z tej metody wykorzystujemy druty bądź lance PDR. Do otworu technologicznego wkładamy narzędzie i wypychamy wgniecenie od środka poszycia. Aby naprawić w ten sposób pojazd niezbędna jest fachowa wiedza i doświadczenie, które pozwala oszacować, czy da się wypchnąć wgniecenie.


Technika wyciągania wgnieceń jest natomiast wykorzystywana wtedy, gdy nie można dotrzeć do uszkodzonego elementu od wewnętrznej strony nadwozia. W takiej sytuacji przykleja się w miejsce wgniecenia specjalne zaczepy plastikowe, a następnie wyciąga się wgniecenie przy pomocy młotka bezwładnościowego bądź pullera. Bardzo często ta metoda jest wykorzystywana gdy trzeba naprawić dach samochodu, ponieważ wtedy nie trzeba demontować podsufitki. Poza tym technika ta umożliwia naprawę słupków. Obie metody można wykorzystać tylko wtedy, gdy uszkodzony wcześniej element nie był szpachlowany, a karoseria nie została uszkodzona.